skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Thông Báo Của Khoa

News

# Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên hệ chính qui 2020 - 2021

Thực hiện kế hoạch công tác học sinh sinh viên năm học 2020 - 2021, nhà trường tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân"....

Tiếp tục đọc

# Nhu cầu nhân lực ngành Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản dưới góc nhìn của doanh nghiệp và chuyên gia

Nhu cầu nhân lực ngành Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản dưới góc nhìn của doanh nghiệp và chuyên gia

Từ năm học 2020-2021, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN chính thức bắt đầu tuyển sinh chương trình cử nhân Quản lý Phát triển Đô thị và Bất động sản. Ngành học mới này hứa hẹn vô cùng hấp dẫn và thiết thực với nhu cầu xã hội hiện nay

Tiếp tục đọc

# Học bổng Yamada 2019-2020

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản (gọi là học bổng Yamada) năm học 2019-2020 cho sinh viên như sau:

Tiếp tục đọc

# Lịch dạy trực tuyến Khoa địa lý (từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020)

Khoa Địa lý gửi đến toàn thể sinh viên lịch dạy trực tuyến  tuần từ 23/3/2020 đến 27/3/2020

Tiếp tục đọc

# Lịch dạy trực tuyến Khoa địa lý (từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)

Khoa Địa lý gửi đến toàn thể sinh viên lịch dạy trực tuyến  tuần từ 16/3/2020 đến 20/3/2020

Tiếp tục đọc

# Lịch học trực tuyến ngày thứ 6 (13/3/2020)

Khoa Địa lý gửi đến toàn thể sinh viên lịch dạy trực tuyến ngày thứ 6 (13/3/2020)

Tiếp tục đọc

# Lịch dạy trực tuyến ngày 11 tháng 3 năm 2020

Khoa Địa lý gửi đến toàn thể sinh viên lịch dạy trực tuyến ngày thứ 4 (11/3/2020)

Tiếp tục đọc

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIỆN ÍCH CLASSROOM VÀ MEET CỦA GOOGLE TRONG VIỆC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong đó có địa bàn Thủ đô Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Đại học Quốc gia Hà Nội, Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo kế hoạch triển khai công tác dạy - học trực tuyến (online) cho học sinh, sinh viên và học viên sau đại học như sau:

Tiếp tục đọc

# Hội nghị Tập huấn đổi mới phương pháp và công nghệ dạy học

Thực hiện kế hoạch số 4279/KH-ĐHQGHN ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc tổ chức tập huấn đổi mới phương pháp và công nghệ dạy học cho cán bộ quản lý, giảng viên ĐHQGHN.

Tiếp tục đọc

# Nội dung hướng dẫn các môn tự học cho sinh viên trong giai đoạn nghỉ COVID 19

Thân gửi các bạn sinh viên
Khoa Địa lý thân gửi các bạn sinh viên của Khoa Địa lý - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nội dung tự học của các học phần chuyên ngành trong học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Tiếp tục đọc

# Thông báo mời dự Seminar Giới thiệu Hệ thống quản lý đất đai điện tử của Hàn Quốc

Thông báo mời dự Seminar Giới thiệu Hệ thống quản lý đất đai điện tử của Hàn Quốc

Hệ thống quản lý đất đai điện tử của Hàn Quốc trong những năm gần đây luôn được đánh giá là một trong những hệ thống hiện đại và hiệu quả trên thế giới. Từ năm 2019 hệ thống thông tin đất đai của Hàn Quốc (Korea Land Information System - KLIS) đã chuyển đổi thành Hệ thống thông tin bất động sản (Korea Real Estate Administration Intelligence System - KRAS) có khả năng cung cấp thông tin toàn diện ở định dạng kỹ thuật số có giá trị pháp lý và giúp thực thi hiệu quả các dịch vụ của Chính phủ điện tử 3.0. Giáo sư Lee Seong Hwa là một trong những người tham gia quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai quốc gia Hàn Quốc sẽ có buổi giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai hiện nay.

Tiếp tục đọc

# Học bổng Vingroup

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình
học bổng của Tập đoàn Vingroup (gọi là học bổng Vingroup) năm học 2019-2020 cho sinh viên ĐHQGHN như sau:

Tiếp tục đọc