skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Trương Quang Hải

Trương Quang Hải

(ảnh)

Họ và tên: GS.TS Trương Quang Hải

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: haitq.ivides@gmail.com

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Địa nhân văn và Quy hoạch

Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar:

Thông tin trên ORDID: