skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Trung tâm CarGIS

Trung tâm CarGIS

Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng Viễn thám và Hệ thông tin địa lý

(Center for Applied Research in Remote Sensing and GIS) 

Giám đốc: PGS.TS. Bùi Quang Thành

Phó Giám đốc: PGS.TS. Mẫn Quang Huy

1. Giới thiệu chung

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Viễn thám và Hệ thông tin Địa lý được thành lập theo Quyết định số 852/TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ký ngày 21/05/2004. Trung tâm chính thức ra mắt ngày 03/03/2005. Là một đơn vị thành lập mới của khoa Địa Lý, ĐHKHTN, ĐHQGHN, quá trình xây dựng và trưởng thành của Trung tâm gắn liền với tiến trình phát triển của các công nghệ viễn thám và GIS trên thế giới và ở Việt Nam. Trung tâm là đơn vị nghiên cứu và đào tạo hàng đầu về viễn thám và GIS ở ĐHQGHN.

Nhân lực: Tổng số cán bộ công chức của Trung tâm tính đến tháng 10/2016 là 6 cán bộ trong đó có 1 cán bộ cơ hữu, 3 hợp đồng và 2 cán bộ kiêm nhiệm trong biên chế thuộc khoa Địa lý. Về trình độ chuyên môn, Trung tâm hiện có 2 TS, 04 ThS.

2. Đào tạo

* Đào tạo đại học

- Trung tâm đã tổ chức đào tạo các lớp học về viễn thám và GIS cho các lớp cử nhân, cử nhân Khoa học tài năng, chất lượng cao ngành Địa lý, Địa chính, Khoa học môi trường, Địa kỹ thuật và Quản lý tài nguyên thiên nhiên.

- Đào tạo nâng cao kỹ thuật sử dụng phần mềm GIS và Viễn thám (ARC-VIEW, ARC-GIS, MAPINFO, SUFFER, MICROSTATION, ILWIS, PCI, ERDAS, ENVI, IDRISI...) cho các sinh viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, cán bộ nghiên cứu trong và ngoài trường.

- Hướng dẫn nhiều sinh viên nghiên cứu khoa học, nhiều học sinh đạt giải cao trong các hội nghị khoa học ngành Địa lý - Địa chính của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

* Đào tạo sau đại học

- Tham gia đào tạo sau đại học chuyên ngành Bản đồ ,Viễn thám và GIS, Địa lý tự nhiên, Quản lý đất đai và Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường.

- Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về lĩnh vực viễn thám và GIS cho các cán bộ giảng dạy ở trong và ngoài Đại học Quốc Gia Hà Nội.

3. Nghiên cứu khoa học

Trung tâm đã thực hiện thu thập, phân phối các thông tin điều tra cơ bản, tư liệu viễn thám và các dữ liệu thông tin địa lý.

Trung tâm đã và đang thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp ĐHQG phục vụ phát triển ứng dụng công nghệ Viễn thám và GIS. Ngoài ra, đã thực hiện các đề tài nghiên cứu chuyển giao công nghệ cho các ngành và địa phương: Bộ Thủy sản, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Quảng Bình, Quảng Ngãi,...

Một số dự án, đề tài tiêu biểu:

- Dự án “ Tăng cường năng lực đào tạo Viễn thám và GIS trong nghiên cứu môi trường và sức khỏe cộng đồng” (1999-2003).

- Dự án "Các thách thức về chuyển đổi nông nghiệp ở Đông Nam á (Chatsea) hợp tác với Đại học Tổng hợp Sherbrook, Đại học Tổng hợp Montreal, Đại học Tổng hợp York, Đại học Tổng hợp Toronto của Canada.

-  Dự án Chiến lược địa tin học và phát triển địa phương ở Việt Nam do CIDA tài trợ.

- Dự án Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn biển khu vực Tiên Yên-Hà Cối, Quảng Ninh.

- Dự án Nghiên cứu thủy tai do biến đổi khí hậu và xây dựng hệ thống thông tin nhiều bên tham gia nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương ở Bắc Trung Bộ Việt Nam (CPIS). Mã số: 11-P04-VIE Tài trợ bởi DANIDA (2012-2015).

- Đề tài Xây dựng cơ sở dữ liệu và dự báo tai biến tự nhiên tỉnh Vĩnh Phúc.

- Đề tài áp dụng công nghệ Viễn thám và GIS trong công tác quy hoạch nuôi trồng thủy sản.

- Đề tài trọng điểm cấp Đại học Quốc Gia "Xây dựng bản đồ nhạy cảm của các hệ sinh thái với các tác động môi trường nhằm sử dụng hợp lý cảnh quan cho mục tiêu phát triển bền vững khu vực ven biển thành phố Hải Phòng”.

4. Hoạt động hợp tác quốc tế

Trung tâm đã và đang hợp tác nghiên cứu và đào tạo với nhiều trường đại học và viện nghiên cứu trên thế giới như: Đại học Sherbrooke, Montreal, York (Canada), Đại học Phụ nữ Nara, Osaka, Kansai,  Ritsumeikan, Otemon Gakuin, Tottori (Nhật Bản), Viện công nghệ châu á (AIT), (Thái Lan), ITC (Hà Lan), Đại học Leeds (Vương Quốc Anh), Đại học Kỹ thuật Munich (TUM), Trung tâm tai biến Châu Á (ADPC), và một số trường đại học ở Hoa Kỳ.

5. Các hướng phát triển ưu tiên hiện nay

- Xây dựng tiềm lực nghiên cứu đủ mạnh để đạt chuẩn ISO quốc tế về phòng thí nghiệm Viễn thám và GIS, trở thành cơ sở nghiên cứu hàng đầu về Viễn thám và GIS ở Việt Nam.

- Xây dựng và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học theo hướng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Viễn thám và GIS trong các khoa học trái đất và môi trường.

- Kết hợp với các đơn vị trong và ngoài ĐHQG Hà Nội về đào tạo nâng cao các ứng dụng Viễn thám và GIS ở trình độ Tiến sĩ, Thạc sỹ với chất lượng cao theo chương trình tiên tiến của quốc tế.

Tổ chức các buổi hội thảo khoa học trong nước và quốc tế chuyên đề về Viễn thám và GIS, công nghệ vũ trụ.

6. Khen thưởng

Trung tâm nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Các cán bộ của Trung tâm đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong các năm học. 01 cán bộ đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 01 cán bộ đạt chiến sỹ thi đua cấp ĐHQG.

7. Lãnh đạo Trung tâm qua các thời kỳ

- Giai đoạn 2004-2009: GS.TS. Nguyễn Cao Huần (Giám đốc), PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch (Phó Giám đốc), PGS.TS. Phạm Văn Cự (Phó Giám đốc).

- Giai đoạn 2009-2013: TS. Trần Anh Tuấn (Giám đốc), PGS.TS. Nguyễn Đình Minh (Phó giám đốc).

- Giai đoạn 2013-nay: TS. Bùi Quang Thành (Giám đốc), TS. Mẫn Quang Huy (Phó giám đốc).

8. Cán bộ trung tâm qua các thời kỳ

8.1. Các cán bộ đang công tác

BÙI QUANG THÀNH

- Ngày và nơi sinh: 15/02/1981, Hà Nội

- Học vị, học hàm: CN/2002/ ĐHQGHN; TS/2008/CHLB Đức

- Chuyên môn: Ứng dụng viễn thám và GIS; Mô hình trong nghiên cứu quản lý đất đai, tài nguyên môi trường.

- Thời gian công tác tại trung tâm: kiêm nhiệm từ 2013 đến nay (công tác tại khoa từ năm 2008)

- Liên hệ: 0943672345; qthanh.bui@gmail.com 

MẪN QUANG HUY

- Ngày và nơi sinh: 08/10/1973, Bắc Giang

- Học vị, học hàm: KS/1995/ĐH Nông nghiệp HN; ThS/2000/ ĐH Nông nghiệp HN; TS/2010/CHLB Đức

- Chuyên môn: Quy hoạch và quản lý đất đai, Kinh tế đất và thị trường bất động sản, Hệ thông tin trợ giúp ra quyết định.

- Thời gian công tác tại trung tâm: từ 2013 đến nay

- Liên hệ: 0982608395; mqhuy@vnu.edu.vn 

NGUYỄN QUANG MINH

- Ngày và nơi sinh: 21/08/1980, Hà Nội

- Học vị, học hàm: CN/2003/ĐHQGHN; ThS/2015/ĐHQGHN

- Chuyên môn: Ứng dụng Viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên.

- Thời gian công tác tại trung tâm: từ năm 2010 đến nay

- Liên hệ: 0912566639; nguyenquangminh.geo@gmail.com 

HOÀNG TUẤN ANH

- Ngày sinh và nơi sinh: 02/10/1988, Hà Nội

- Học vị, học hàm: CN/2010/ ĐHQG Hà Nội; ThS/2014/Hà Lan

- Chuyên môn: Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý đất đai; Viễn thám và GIS.

- Thời gian công tác tại trung tâm: từ 2010 đến nay

- Liên hệ: 0978979688; hoangtuananh88@vnu.edu.vn

8.2. Các cán bộ đã công tác tại trung tâm

NGUYỄN CAO HUẦN

- Ngày và nơi sinh: 16/01/1952, Hải Dương

- Học vị, học hàm: CN/1975/ Liên Xô; TS/1992/ Liên Xô; PGS/1996; GS/2005

- Chuyên môn: i) Cảnh quan (Cảnh quan tự nhiên, cảnh quan nhân sinh) và Sinh thái cảnh quan; ii) Đánh giá kinh tế - sinh thái; iii) Quy hoạch không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (lục địa và biển - đảo); Đánh giá môi trường chiến lược

- Thời gian công tác tại  trung tâm:  từ 2004 đến 2009

- Liên hệ: 0913281349 ; huannc52@gmail.com 

NGUYỄN NGỌC THẠCH

- Ngày và nơi sinh: 10/01/1950, Vĩnh Phúc

- Học vị, học hàm: CN/1972/ ĐHTH Hà Nội; ThS/1990/Ấn Độ; TS/1993/ĐH Tổng hợp HN, PGS/2001

- Chuyên môn: Địa chất, Viễn thám và GIS; Tai biến thiên nhiên và môi trường.

- Thời gian công tác tại trung tâm: từ 2004 đến 2009

- Liên hệ: 0913032680; nguyenngocthachhus@gmail.com 

PHẠM VĂN CỰ

- Ngày và nơi sinh: 08/04/1949, Hà Nội

- Học vị, học hàm: CN/1973/Liên Xô; TS/1996/VAST; PGS/2004

- Chuyên môn: Viễn thám và GIS; Biến đổi toàn cầu.

- Thời gian công tác tại trung tâm: từ 2004 đến 2009

- Liên hệ: 04 38531462; cu.phamvan@gmail.com

FERDINAND BONN

- Học vị, học hàm: GS/ Đại học Sherbrooke/ Canada

- Chuyên môn: Viễn thám

- Thời gian công tác tại trung tâm: từ 2004 đến 2005

LƯƠNG CHI LAN

- Ngày và nơi sinh: 02/01/1974

- Học vị, học hàm: CN/1999/Bungari; TS/2016

- Thời gian công tác tại trung tâm: từ 2004 đến 2010

TRẦN ANH TUẤN

- Ngày và nơi sinh: 19/05/1974, Hà Nội

- Học vị, học hàm: CN/1996/ ĐHQG Hà Nội ; ThS/2002/ ĐHQG Hà Nội; TS/2006/Nhật Bản; PGS/2012

- Chuyên môn: Ứng dụng GIS và viễn thám trong nghiên cứu địa lý; Kinh tế môi trường; Đánh giá tác động môi trường; Quản lý môi trường cho phát triển bền vững; Địa lý đô thị.

- Thời gian công tác tại trung tâm: từ 2004 đến 2013

- Liên hệ: 0982425888; trananhtuan.moet@gmail.com 

NGUYỄN ĐÌNH MINH

- Ngày và nơi sinh: 26/07/1959

- Học vị, học hàm: CN/1983/ Rumani; ThS/1993/Thái Lan; TS/2004/ ĐHQG Hà Nội , PGS/2009

- Chuyên môn: Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứuu kinh tế, xã hội và môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường.

- Thời gian công tác tại trung tâm: từ 2009 đến 2014

- Liên hệ: 043 5112474; ndminhvnu@yahoo.com 

NGUYỄN VĂN PHA

- Ngày và nơi sinh: 05/10/1950

- Học vị, học hàm: CN/2005/ĐHQG Hà Nội

- Thời gian công tác tại trung tâm: từ 2009 đến 2013