skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Tin Hoạt Động

News

# Giới thiệu Tổng quan về KTX Mễ Trì phục vụ đánh giá ngoài AUN-QA trường Đại học khoa học Tự Nhiên, ĐHQG Hà Nội

Giới thiệu Tổng quan về KTX Mễ Trì phục vụ đánh giá ngoài AUN-QA trường Đại học khoa học Tự Nhiên, ĐHQG Hà Nội

Tiếp tục đọc

# Công tác học sinh - sinh viên năm học 2014 - 2015

Công tác học sinh - sinh viên năm học 2014 - 2015

Tiếp tục đọc

# Kế hoạch khai giảng và học chính trị đầu năm học 2014-2015

Kế hoạch khai giảng và học chính trị đầu năm học 2014-2015

Tiếp tục đọc