skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Tin Hoạt Động

News

# Hoạt động nghiên cứu hang động của Khoa Địa lý

Sau kết quả khám phá năm 2009, hang Sơn Đoòng trở thành tâm điểm chú ý các nhà khoa học trong nước và trên thế giới, đặc biệt trong các lĩnh vực về hang động và thực vật học. Để có một bức tranh toàn cảnh về chiếc hang được đánh giá là lớn nhất thế giới này, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội và Hội hang động Hoàng gia Anh tiêp tục phối hợp tổ chức một đợt khảo sát hang Sơn Đoòng với quy mô lớn vào năm 2010 ...

Tiếp tục đọc

# Thời khóa biểu kỳ hè năm hoc năm học 2015-2016

Thời khóa biểu kỳ hè năm hoc năm học 2015-2016

Tiếp tục đọc

# Lịch sử dụng phòng thí nghiệm

Lịch sử dụng phòng thí nghiệm

Tiếp tục đọc

# Thư cám ơn Lễ kỷ niệm 50 năm Khoa Địa Lý

Tiếp tục đọc

# Bài hát Khoa Địa lý - Khúc hát tự hào

Tiếp tục đọc

# Danh sách tổ chức, cá nhân ủng hộ lễ kỷ niệm 50 năm Khoa Địa lý

Tiếp tục đọc

# Công tác học sinh, sinh viên năm học 2015-2016

Công tác học sinh, sinh viên năm học 2015-2016

Tiếp tục đọc

# Ngày hội HUS OPEN DAY 2016

Ngày hội HUS OPEN DAY 2016

Tiếp tục đọc

# Giới thiệu CSS

Giới thiệu CSS

Tiếp tục đọc

# Kế hoạch đón sinh viên khóa QH.2015

Kế hoạch đón sinh viên khóa QH.2015

Tiếp tục đọc

# Chăm sóc sức khỏe học đường

Chăm sóc sức khỏe học đường

Tiếp tục đọc

# Danh sách thiết bị Nghiên cứu Khoa học của Trường ĐHKHTN

Danh sách thiết bị Nghiên cứu Khoa học của Trường ĐHKHTN

Tiếp tục đọc