skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

Khoa Địa Lý - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

 

Tin Hoạt Động

News

# Thư cám ơn Lễ kỷ niệm 50 năm Khoa Địa Lý

Tiếp tục đọc

# Bài hát Khoa Địa lý - Khúc hát tự hào

Tiếp tục đọc

# Danh sách tổ chức, cá nhân ủng hộ lễ kỷ niệm 50 năm Khoa Địa lý

Tiếp tục đọc

# Công tác học sinh, sinh viên năm học 2015-2016

Công tác học sinh, sinh viên năm học 2015-2016

Tiếp tục đọc

# Ngày hội HUS OPEN DAY 2016

Ngày hội HUS OPEN DAY 2016

Tiếp tục đọc

# Giới thiệu CSS

Giới thiệu CSS

Tiếp tục đọc

# Kế hoạch đón sinh viên khóa QH.2015

Kế hoạch đón sinh viên khóa QH.2015

Tiếp tục đọc

# Chăm sóc sức khỏe học đường

Chăm sóc sức khỏe học đường

Tiếp tục đọc

# Danh sách thiết bị Nghiên cứu Khoa học của Trường ĐHKHTN

Danh sách thiết bị Nghiên cứu Khoa học của Trường ĐHKHTN

Tiếp tục đọc

# Giới thiệu Tổng quan về KTX Mễ Trì phục vụ đánh giá ngoài AUN-QA trường Đại học khoa học Tự Nhiên, ĐHQG Hà Nội

Giới thiệu Tổng quan về KTX Mễ Trì phục vụ đánh giá ngoài AUN-QA trường Đại học khoa học Tự Nhiên, ĐHQG Hà Nội

Tiếp tục đọc

# Công tác học sinh - sinh viên năm học 2014 - 2015

Công tác học sinh - sinh viên năm học 2014 - 2015

Tiếp tục đọc

# Kế hoạch khai giảng và học chính trị đầu năm học 2014-2015

Kế hoạch khai giảng và học chính trị đầu năm học 2014-2015

Tiếp tục đọc