skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Thông Báo Của Khoa

News

# Thông báo nhận hồ sơ tốt nghiệp K60

Lịch nhận hồ sơ tốt nghiệp của K60

Tiếp tục đọc

# Danh sách các tiểu ban báo cáo khóa luận tốt nghiệp năm 2019

Danh sách các tiểu ban báo cáo khóa luận tốt nghiệp năm 2019

Khoa Địa lý công bố danh sách 7 tiểu ban bảo vệ KLTN năm 2019

Tiếp tục đọc

# Thông báo nộp Khóa luận tốt nghiệp K60

Thực hiện kế hoạch điện tử hóa thư viện, Ban lãnh đạo Khoa Địa lý yêu cầu sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp năm 2018-2019 ngành Địa lý Tự nhiên và Quản lý đất đai:

Tiếp tục đọc

# Quyết định thành lập Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp sinh viên các ngành Địa lý Tự nhiên, Quản lý đất đai hệ đại học chính quy năm 2019

Ngày 2/6/2019, PGS.TS. Phạm Quang Tuấn đã ký quyết định thành lập Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp sinh viên các ngành Địa lý Tự nhiên, Quản lý đất đai hệ đại học chính quy năm 2019

Tiếp tục đọc

# Thông báo HĐ chấm LATS cấp ĐHQGHN của Nguyễn Thị Linh Giang

Trường ĐH Khoa học tự nhiên sẽ tổ chức Lễ bảo vệ LATS cấp ĐHQGHN cho NCS Nguyễn Thị Linh Giang

Tiếp tục đọc

# Làm hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên khóa QH-2015.T

Đề chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp và hoàn thiện hồ sơ, làm các thủ tục khi ra trường đối với sinh viên khóa QH 2015.T, hệ Đại học Chính quy, Nhà trường đề nghị Lãnh đạo Khoa phổ biến đến sinh viên những công việc phải thực hiện sau đây:

Tiếp tục đọc

# Đăng ký học kỳ phụ Khoa Địa lý

Khoa Địa lý gửi sinh viên đường link đăng ký học kỳ phụ năm học 2018-2019.

Tiếp tục đọc

# Chương trình học bổng của Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào tạo
Chương trình học bổng của Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting (gọi là học bổng Lawrence S.Ting) năm học 2019-2020 cho sinh viên như sau:

Tiếp tục đọc

# Hội thảo giới thiệu về Giải thưởng Honda Y-E-S năm 2019

Triệu tập sinh viên tiềm năng tham dự hội thảo giới thiệu Giải thưởng Honda Y-E-S 2019

Tiếp tục đọc

# Trao học bổng Đào Minh Quang

Tổ chức trao học bổng Đào Minh Quang năm học 2017-2018

Tiếp tục đọc

# Chương trình đào tạo tiến sĩ Khoa Địa lý (cập nhập 2018)

Tiếp tục đọc

# Thông báo bảo vệ LATS của NCS Hoàng Quốc Lâm

Tiếp tục đọc