skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Thông Báo Của Khoa

News

# Học bổng BIDV năm học 2019-2020

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các Khoa Chương trình học bổng dành cho sinh viên, học viên cao học của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thanh Xuân (BIDV Thanh Xuân) năm học 2019 - 2020 như sau:

Tiếp tục đọc

# Học bổng Mitsubishi năm học 2019-2020

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào tạo
Chương trình học bổng của Quỹ Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ (gọi là học bổng Mitsubishi, Nhật Bản) năm học 2019-2020 cho sinh viên như sau:

Tiếp tục đọc

# Học bổng Quỹ Đào Minh Quang

Trường Đại học KHTN thông báo về việc xét chọn học bổng Quỹ Đào Minh Quang năm học 2018-2019.

Tiếp tục đọc

# Học bổng Posco năm học 2019-2020

Năm 2019-2020, trường Đại học Khoa học Tự nhiên được 02 suất học bổng từ Quỹ học bổng Posco - Hàn Quốc

Tiếp tục đọc

# Học bổng Annex

Năm học 2019-2020, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được 02 suất học bổng từ Công ty TNHH Điện tử Annex.

Tiếp tục đọc

# Học bổng Toshiba năm học 2019-2020

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng Toshiba

Tiếp tục đọc

# Học bổng Ponychung năm học 2019-2020

Năm 2019-2020, trường Đại học Khoa học Tự nhiên được 04 suất học bổng từ Quỹ học bổng Ponychung - Hàn Quốc

Tiếp tục đọc

# Danh sách Giáo viên chủ nhiệm năm học 2019-2020

Khoa Địa lý thông báo cho sinh viên các khóa danh sách Giáo viên chủ nhiệm năm học 2019-2020.

Tiếp tục đọc

# Lịch học chính trị năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch công tác học sinh sinh viên năm học 2019-2020, nhà trường tổ chức " Tuần sinh hoạt công dân" cho sinh viên hệ chính quy năm học 2019-2020.

Tiếp tục đọc

# Thực tập Môn học Cơ sở Địa lý K62 Địa lý tự nhiên & Quản lý đất đai

Nằm trong khung chương trình đào tạo ngành Địa lý tự nhiên (ĐLTN) và Quản lý đất đai (QLĐĐ) tại Khoa Địa lý, từ ngày 15/7/2019 sinh viên các lớp K62 ĐLTN và K62 QLĐĐ đã tham gia đợt thực tập kéo dài 2 tuần tại khu vực Ba Vì và Đồ Sơn

Tiếp tục đọc

# Tổ chức lễ bế giảng và trao bằng khóa K60

Nhà trường tổ chức lễ bế giảng và trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Tiếp tục đọc

# Gặp mặt sinh viên K60

Nhà trường tổ chức buổi gặp mặt sinh viên tốt nghiệp năm 2019 với ban lãnh đạo nhà trường, doanh nghiệp và nhà tuyển dụng

Tiếp tục đọc