skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Thông Báo Của Khoa

News

# Chương trình học bổng dành cho sinh viên, học viên cao học của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thanh Xuân (BIDV Thanh Xuân)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các Khoa Chương trình học bổng dành cho sinh viên, học viên cao học của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thanh Xuân (BIDV Thanh Xuân) năm học 2020 - 2021 như sau

Tiếp tục đọc

# Nhà trường tổ chức gặp mặt đối thoại với sinh viên hệ đại học chính quy 2020 - 2021

Tiếp tục đọc

# Học bổng Quỹ Học bổng và Văn hóa VN 2020 - 2021 cho sinh viên năm nhất

Tiếp tục đọc

# Thông báo về việc nộp hồ sơ xét hỗ trợ do ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt

Tiếp tục đọc

# Một số thông báo cho sinh viên trong HKI 2020-2021

Tiếp tục đọc

# Quy định hỗ trợ chi phí học tập dành cho ngành được ưu tiên đầu tư

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN về việc ban hành "Quy định hỗ trợ chi phí học tập dành cho ngành được ưu tiên đầu tư"

Tiếp tục đọc

# Trung tâm tài năng trẻ FPT (FYT) tuyển dụng

Tiếp tục đọc

# Chương trình Workshop "Nhà tuyển dụng muốn gì ở bạn"

Tiếp tục đọc

# Chương trình xét cấp học bổng của tổ chức Shinnyo-en

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các đơn vị chương trình xét cấp học bổng của tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản (học bổng Shinnyo) năm học 2020 - 2021 cho học sinh, sinh viên (HSSV)....

Tiếp tục đọc

# Kế hoạch nhập học cho sinh viên khóa QH.2020.T (K65)

Nhà trường sẽ tổ chức nhập học cho sinh viên khóa QH.2020.T (K65) theo các nội dung sau đây....

Tiếp tục đọc

# Học bổng Mitsubishi 2020 - 2021

Năm học 2020 - 2021 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được 5 suất học bổng Mitsubishi

Tiếp tục đọc

# Học bổng Poso 2020 - 2021

Năm học 2020 - 2021 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được 2 suất học bổng từ Quỹ học bổng Posco

Tiếp tục đọc