skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Trường ĐHKHTN tuyển sinh mùa hai chương trình cử nhân Quản lý phát triển đô thị và bất động sản

Trường ĐHKHTN tuyển sinh mùa hai chương trình cử nhân Quản lý phát triển đô thị và bất động sản

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TUYỂN SINH MÙA HAI
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

Nối tiếp thành công của mùa tuyển sinh đầu tiên với tỉ lệ trúng tuyển đạt 140% so với chỉ tiêu (gần 70 sinh viên trúng tuyển), năm học 2021-2022 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tiếp tục tuyển sinh khóa 2 ngành “Quản lý phát triển đô thị & Bất động sản”. Đây là ngành học mới có tính chất liên ngành đặt trong bối cảnh xu thế phát triển đô thị thông minh (Smart city), cách mạng công nghiệp 4.0, kết hợp với thị trường bất động sản sôi động. Ngành học mới hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và thiết thực với nhu cầu của xã hội hiện nay.Sự ra đời của chương trình Cử nhân Quản lý Phát triển Đô thị và Bất động sản

Trong những năm trở lại đây, tốc độ đô thị hóa tại Việt Nam đang diễn ra một cách nhanh chóng. Việc mở rộng đô thị đã kéo theo sự gia tăng dân số, tăng không gian xây dựng, các dịch vụ và tiện ích, các vấn đề về môi trường, việc làm,... Bên cạnh đó là sự bùng nổ của lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực nhận được sự quan tâm của mọi thành phần khác nhau trong xã hội.
Tuy nhiên quá trình đô thị hóa còn tồn tại khá nhiều bất cập, từ công tác quản lý, xây dựng chiến lược lẫn tư duy tiếp cận vấn đề còn theo hướng đơn ngành. Nguồn nhân lực trong lĩnh vực này bị đánh giá là vừa yếu lại vừa thiếu. Tình trạng thiếu hụt diễn ra ở tất cả các khâu, từ các cơ quan quản lý đến các chuyên gia kỹ thuật, các chuyên gia kinh doanh, định giá, môi giới,...
Nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng thiếu hụt là do thị trường bất động sản và đô thị đã phát triển quá nhanh so với sự phát triển của công tác đào tạo nhân lực trong lĩnh vực này. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhận thấy sự ra đời của chương trình đào tạo Cử nhân Quản lý Phát triển Đô thị và Bất động sản vào thời điểm này là vô cùng hợp lý và cần thiết.

Điểm khác biệt trong chương trình Cử nhân Quản lý Phát triển đô thị và Bất động sản tại trường Đại hoc Khoa học Tự nhiên là gì?

Hiện tại có một số trường đại học cũng đang đào tạo về ngành Quản lý đô thị và Bất động sản. Tuy nhiên các đơn vị này giảng dạy hai lĩnh vực trên một cách độc lập và riêng rẽ. Riêng tại khoa Địa lý hai nội dung Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản sẽ được giảng dạy song hành trong mối quan hệ tương hỗ, không tách rời. Theo đó Quản lý Phát triển đô thị bao hàm tổng hợp nhiều nội dung như Đô thị thông minh, Quản lý tài nguyên và môi trường đô thị, quy hoạch đô thị, công nghệ quản lý đô thị thông minh trên nền tảng công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0,...Bất động sản bao gồm các vấn đề về chính sách pháp luật đất đai và bất động sản; phân tích thị trường bất động sản, phát triển bất động sản thông qua các hoạt động kinh doanh, dịch vụ bất động sản, định giá, marketing, đầu tư, môi giới bất động sản, quản lý thị trường bất động sản,...
Đặc biệt khi theo học ngành Quản lý Phát triển đô thị và Bất động sản tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, sinh viên có thể học thêm để lấy bằng kép một số ngành khác như: Quản lý đất đai, Địa lý tự nhiên, Khoa học thông tin địa không gian, Quản lý tài nguyên môi trường,... Từ đó mở ra rất nhiều hướng đi trong việc phát triển sự nghiệp trong tương lai.
Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết chương trình Cử nhân Quản lý Phát triển đô thị và Bất động sản, các bạn có thể tham khảo Website của Khoa Địa lý: http://geogvnu.edu.vn hoặc gọi điện vào số của Khoa 024 38581420.