skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Thực tập Môn học Cơ sở Địa lý K62 Địa lý tự nhiên & Quản lý đất đai

Thực tập Môn học Cơ sở Địa lý K62 Địa lý tự nhiên & Quản lý đất đai

Nằm trong khung chương trình đào tạo ngành Địa lý tự nhiên (ĐLTN) và Quản lý đất đai (QLĐĐ) tại Khoa Địa lý, từ ngày 15/7/2019 sinh viên các lớp K62 ĐLTN và K62 QLĐĐ đã tham gia đợt thực tập kéo dài 2 tuần tại khu vực Ba Vì và Đồ Sơn.  

 1. Mục tiêu của đợt thực tâp nhằm giúp sinh viên:
 • Nắm được các nguyên lý và sử dụng được các loại thiết bị nghiên cứu ngoài thực địa;
 • Nắm được cách quan sát và ghi chép các hiện tượng, quá trình tự nhiên và kinh tế-nhân văn;
 • Phân biệt rõ các đối tượng, hiện tượng tự nhiên, KT-XH và sử dụng đất, đồng thời giải thích được các quá trình hình thành và biến đổi chúng.
 1. Nội dung chính của đợt thực tập:
 • Tìm hiểu các đặc điểm địa chất (các loại đá và tuổi của chúng);
 • Tìm hiểu các quá trình địa mạo (sườn, sông, biển, karst...) và địa hình do chúng tạo ra;
 • Tìm hiểu các đặc trưng về khí hậu và thời tiết;
 • Tìm hiểu các đặc điểm thổ nhưỡng (cấu trúc, tầng dày, quá trình thành tạo của các loại thổ nhưỡng khác nhau);
 • Tìm hiểu đặc điểm lớp phủ thực vật (thành phần lời, cấu trúc, phân tầng, sinh khối...);
 • Tìm hiểu đặc điểm địa lý nhân văn và kỹ năng khai thác thông tin từ bảng hỏi (dân số, dân cư, kinh tế, văn hóa, xã hội...);
 • Tìm hiểu tình hình sử dụng đất và các loại tài nguyên khác;
 • Kết nối các hợp phần tự nhiên và nhân văn để thấy được sự phân hóa của chúng theo không gian và thời gian.
3. Một số hình ảnh của đợt thực tập
TS.Vũ Anh Tài giảng về thảm thực vật Ba Vì tại điểm khảo sát cote 600

Sinh viên đào phẫu diện đất trên đất nông nghiệp tại khu vực bãi bồi trong đê Sông Hồng

PGS.TS. Vũ Văn Phái hướng dẫn sinh viên khảo sát địa chất-địa mạo tại điểm khảo sát : khu vực khai thác quặng Pirit tại xã Minh Quang, Ba Vì
Đoàn thực tập thắp hương tại di tích K9