skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Thực tập Cơ sở địa lý

Thực tập Cơ sở địa lý

THỰC TẬP MÔN CƠ SỞ ĐỊA LÝ KHÓA K66 
Khu vực Ba Vì và Đồ Sơn
Tháng 08/2023

Nằm trong khung chương trình đào tạo ngành Địa lý tự nhiên (ĐLTN), Quản lý đất đai (QLĐĐ) và Khoa học thông tin địa không gian (KHTTĐKG) tại Khoa Địa lý, nhằm nâng cao chất lượng cho sinh viên, tạo môi trường học tập lý thuyết đi đôi với thực tiễn, đồng thời phát huy khả năng nghiên cứu của sinh viên ngay khi còn trên ghế nhà trường. Từ ngày 18/08/2023 sinh viên các lớp K66 ĐLTN, K66 QLĐĐ và K66 KHTTĐKG đã tham gia đợt thực tập Cơ sở địa lý tại khu vực Ba Vì và Đồ Sơn. 

Với mục tiêu giúp sinh viên nắm được các nguyên lý và sử dụng được các loại thiết bị nghiên cứu ngoài thực địa; cách quan sát và ghi chép các hiện tượng, quá trình tự nhiên và kinh tế - nhân văn; phân biệt rõ các đối tượng, hiện tượng tự nhiên, KT-XH và sử dụng đất, đồng thời giải thích được các quá trình hình thành và biến đổi chúng.

Đây là đợt thực tập rất ý nghĩa đối với sinh viên, là quá trình giúp các bạn sinh viên được bổ sung các kiến thức, kinh nghiệm thực tế, những lợi ích từ quá trình thực tập sẽ giúp bạn hoàn thiện hơn những kỹ năng và kiến thức cho ngành học của bản thân. 

Trong quá trình thực địa sinh viên được tìm hiểu một số nội dung sau:

  • Tìm hiểu các đặc điểm địa chất (các loại đá và tuổi của chúng);
  • Tìm hiểu các quá trình địa mạo (sườn, sông, biển, karst...) và địa hình do chúng tạo ra;
  • Tìm hiểu các đặc trưng về khí hậu và thời tiết;
  • Tìm hiểu các đặc điểm thổ nhưỡng (cấu trúc, tầng dày, quá trình thành tạo của các loại thổ nhưỡng khác nhau);
  • Tìm hiểu đặc điểm lớp phủ thực vật (thành phần lời, cấu trúc, phân tầng, sinh khối...);
  • Tìm hiểu đặc điểm địa lý nhân văn và kỹ năng khai thác thông tin từ bảng hỏi (dân số, dân cư, kinh tế, văn hóa, xã hội...);
  • Tìm hiểu tình hình sử dụng đất và các loại tài nguyên khác;
  • Kết nối các hợp phần tự nhiên và nhân văn để thấy được sự phân hóa của chúng theo không gian và thời gian.

 Một số hình ảnh của đợt thực tập

Sinh viên nghe giảng tại Động Hoàng Xá.


TS. Ngô Văn Liêm giảng tại Động Hoàng Xá

Sinh viên tại điểm khảo sát ven sông Hồng.
Sinh viên tìm hiểu về các thiết bị phục vụ quá trình đo đạc thủy văn tại điểm khảo sát Trạm Thủy văn Sơn Tây.


Sinh viên thực hiện phân tích và lấy mẫu phẫu diện đất.

TS.Vũ Anh Tài giảng về thảm thực vật Ba Vì tại điểm khảo sát cote 600 


TS.Trần Văn Trường giảng về phẫu diện đất Ba Vì tại điểm khảo sát cote 600.

TS.Ngô Văn Liêm giảng tại điểm khảo sát rừng thông (VQG Ba Vì)

Sinh viên tìm hiểu về đặc điểm Kinh tế - Văn hóa - Xã hội của dân tộc Dao tại Ba Vì
Sinh viên được nghe giới thiệu về nghề thuốc gia truyền của dân tộc Dao

Nối tiếp sau các địa điểm khảo sát tại khu vực Ba Vì, đoàn thực tập di chuyển đến khu vực khảo sát Đồ Sơn, Hải Phòng. 


Thực địa các điểm khảo sát tại Đồ Sơn, Hải Phòng.