skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Thủ tục nhập học

Thủ tục nhập học

HƯỚNG DẪN THÍ SINH XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC


I. Xác nhận nhập học

+ Bước 1: xác nhận nhập học trực tuyến 

+ Bước 2: gửi bản chính về Hội đồng tuyển sinh

II. Làm thủ tục nhập học
(Đang cập nhật năm 2022)

>> Xem thêm Thủ tục nhập học năm 2021