skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Thông báo kế hoạch giảng dạy các môn Giáo dục thể chất online

Thông báo kế hoạch giảng dạy các môn Giáo dục thể chất online

Phòng Đào tạo gửi các em Sinh viên kế hoạch giảng dạy online các học phần GDTC như sau:
1. Thời gian: từ 30/3/2020 đến thời điểm có thông báo đi học trở lại (SV tham khảo file đính kèm)
2. Nội dung: Hệ thống bài tập phát triển thể lực chung.
3. Phương thức: Tham gia lớp học online google classroom
Chú ý: Sinh viên vui lòng sử dụng tài khoản @gmail.com để tham gia lớp theo mã đã gửi (email @hus sẽ không tham gia được).
Trung tâm GDTC sẽ thực hiện đểm danh theo danh sách đã được phòng ĐT cung cấp.
Trân trọng.