skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Phát động Giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm 2019 dành cho sinh viên

Phát động Giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm 2019 dành cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các đơn vị phát động Giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm 2019 từ ngày 3/5/2019 đến ngày 12/6/2019 dành cho sinh viên. Giải thưởng KOVA chi tiết về Học bổng Nghị lực và hạng mục Triển vọng như sau:
1. Đối tượng
- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn đạt được thành tích học tập tốt.
- Sinh viên xuất sắc có thành tích NCKH và triển vọng ứng dụng
2. Hình thức nộp hồ sơ
- Nhà trường tổng hợp hồ sơ từ sinh viên theo đúng số lượng
- Bản cứng gửi về Ban Thư ký giải thưởng.
- Bản mềm: gửi về địa chỉ email kovaprize@kovapaint.com
3. Hạn chót nộp hồ sơ: 12/6/2019
Chi tiết xem tại đây