skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Ngày hội HUS OPEN DAY 2016

Ngày hội HUS OPEN DAY 2016

Ngày 10/4/2016, HUSr OPEN DAY 2016 chính thức diễn ra tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà nội. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi dự án công đồng của Trường nhằm nâng cao nhận thức của học sinh và phụ huynh về các khối ngành khoa học cơ bản góp phần định hướng cho các bạn học sinh ước mơ theo đuôi đam mê khoa học.
HUS OPEN DAY 2016