skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Ngành Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản

Ngành Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản

NGÀNH QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

KHOA ĐỊA LÝ

1. Địa chỉ liên hệ: Tầng 4 nhà T1 số 334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Website  http://geogvnu.edu.vn/      Điện thoại : 0243.8581.420

2. Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo ngành Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản là ngành mở mới của Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN. Quản lý phát triển đô thị bao hàm tổng hợp nhiều nội dung như Quản lý tài nguyên và môi trường đô thị, Quy hoạch đô thị, Công nghệ quản lý đô thị thông minh,... Bất động sản bao gồm các vấn đề về chính sách pháp luật đất đai và bất động sản; phân tích thị trường bất động sản, phát triển bất động sản thông qua các hoạt động kinh doanh, dịch vụ bất động sản, định giá, marketing, đầu tư, môi giới bất động sản, quản lý thị trường bất động sản,... Hai nội dung Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản trong ngành học này có mối quan hệ tương hỗ, không tách rời.

Chương trình đào tạo được thiết kế phù hợp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ cử nhân, có khả năng vận dụng kiến thức khoa học, sáng tạo trong quản lý phát triển đô thị và bất động sản, đáp ứng nhu cầu xã hội cả trong lĩnh vực quản lý nhà nước và tư nhân, cụ thể: Quản lý nhà nước về phát triển đô thị và bất động sản; Quy hoạch phát triển đô thị và bất động sản; Quản lý các dự án đầu tư phát triển đô thị và  các hoạt động kinh doanh, dịch vụ bất động sản; Ứng dụng công nghệ trong quản lý thông minh đô thị và bất động sản.

Với truyền thống, uy tín trong đào tạo và nghiên cứu hơn 50 năm trong ngành Địa lý và hơn 20 năm trong ngành Quản lý đất đai, Khoa Địa lý có lực lượng cán bộ trình độ cao, tư duy tổng hợp, đa ngành, giàu kinh nghiệm, hoàn toàn đáp ứng được việc triển khai đào tạo ngành Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản. Trên 40% đội ngũ cán bộ của Khoa đã đạt trình độ từ tiến sĩ trở lên, phần lớn được đào tạo ở các trường đại học có uy tín ở nước ngoài (như Đức, Pháp, Bỉ, Nhật, Hàn Quốc,...). Trong nhiều năm qua, cán bộ Khoa Địa lý đã triển khai nhiều dự án, đề tài, công bố nhiều công trình trong và ngoài nước liên quan đến quy hoạch lãnh thổ, quản lý đất đai, ứng dụng GIS và công nghệ cao trong cảnh báo thiên tai, giám sát tài nguyên môi trường,... Khoa cũng đã xây dựng được nhiều mối liên kết với các Trường đại học, Viện nghiên cứu trong và ngoài Đại học Quốc gia, đặc biệt là tạo dựng được quan hệ chặt chẽ trong đào tạo và nghiên cứu trên đa dạng lĩnh vực với nhiều Trường đại học và Viện nghiên cứu ngoài nước ở Hà Lan, Đức, Pháp, Bỉ, Canada, Nhật, Hàn,...

3. Chuẩn đầu ra

Sinh viên đạt chuẩn đầu ra của ngành có kiến thức chuyên môn cơ bản, hiện đại và thực tiễn, có phương pháp tư duy tổng hợp, tiếp cận hệ thống, liên ngành; có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề; có khả năng lập, tư vấn, thẩm định các dự án ở hai lĩnh vực có quan hệ mật thiết là quản lý phát triển đô thị và bất động sản; có kỹ năng ứng dụng công nghệ trong quản lý thông minh đô thị và bất động sản; có kỹ năng giao tiếp và xử lý các tình huống xã hội; có khả năng làm việc trong các nhóm chuyên ngành, liên ngành và đa ngành. Đặc biệt, sinh viên theo hướng các chuyên ngành về Bất động sản hay Quản lý phát triển đô thị đều nắm được kiến thức chung, cơ bản của ngành, thấm nhuần mối quan hệ tương hỗ và tính gắn kết không tách rời giữa phát triển Bất động sản và Quản lý đô thị.

4. Khung chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh):  126 tín chỉ

- Khối kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng -an ninh)16 tín chỉ

- Khối kiến thức theo lĩnh vực:                                 7 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                                                 2 tín chỉ

+ Tự chọn:                                                                  05 tín chỉ/15 tín chỉ                            

- Khối kiến thức theo khối ngành:                             11 tín chỉ

- Khối kiến thức theo nhóm ngành:                           23 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                                                 15 tín chỉ

+ Tự chọn:                                                                  08 tín chỉ/12 tín chỉ                            

- Khối kiến thức ngành:                                            69 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                                                 35 tín chỉ

+ Tự chọn:                                                                  27 tín chỉ/96 tín chỉ

+ Khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp:                                     07 tín chỉ

Xem chi tiết KCT tại đây

5. Triển vọng nghề nghiệp

Cơ hội thực tập

Sinh viên có nhiều cơ hội tham gia thực tập chuyên ngành tại các cơ quan chuyên môn như Bộ Xây dựng, Tổng cục quản lý đất đai; Viện nghiên cứu Đô thị và nông thôn, Phòng Quản lý đô thị các quận, huyện; các công ty đầu tư, tư vấn và kinh doanh bất động sản,…

Vị trí nghề nghiệp

Làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến Quản lý Quy hoạch phát triển đô thị ở các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu ở Trung ương cũng như các Tỉnh thành phố trong cả nước.   

Chuyên viên định giá bất động sản ,Tư vấn viên, chuyên gia về bất động sản ở các cơ quan, doanh nghiệp và các Công ty Tư vấn, đầu tư, kinh doanh bất động sản. 

Một số địa chỉ tuyển dụng

  • Bộ xây dựng
  • Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn Quốc gia
  • Viện Quy hoạch Xây dựng
  • Tổng cục Quản lý đất đai
  • Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Xây dựng, Phòng Quản lý đô thị cấp Quận.
  • Các tập đoàn Tư vấn đầu tư kinh doanh Bất động sản trong nước và Quốc tế
  • Nhân viên tại các Ngân hàng về định giá Bất động sản
  • Các tổ chức tài chính bất động sản, quỹ đầu tư.
  • Ban quản lý các dự án xây dựng phát triển đô thị.

>> Quay lại Đào tạo đại học