skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Key bản quyền phần mềm FME từ Safe Software

Key bản quyền phần mềm FME từ Safe Software

Khoa Địa lý nhận được hỗ trợ một số lượng key sử dụng phần mềm FME từ công ty Safe Software.

Đây là dạng key floating. Để sử dụng, làm theo các bước sau:
1. Download phần mềm FME theo link: http://safe.com/downloads về để cài đặt;

2. Tải phần mềm FME license manager về theo link sau: https://downloads.safe.com/fme/floatingLicense/fme-flexnet-win-x64.msi về và cài đặt.

3. Sau đó làm theo hướng dẫn sau để yêu cầu key cài đặt. Để có key cài đặt, các thầy cô giáo, sinh viên liên hệ với thầy TS. Trần Văn Trường (email: tranvantruong@hus.edu.vn ) để lấy key. Do số lượng có hạn, các thầy cô, sinh viên nên liên hệ với thầy Trường sớm để nhận được key.