skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Hội nghị Tập huấn đổi mới phương pháp và công nghệ dạy học

Hội nghị Tập huấn đổi mới phương pháp và công nghệ dạy học

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC

Thực hiện kế hoạch số 4279/KH-ĐHQGHN ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc tổ chức tập huấn đổi mới phương pháp và công nghệ dạy học cho cán bộ quản lý, giảng viên ĐHQGHN. Các cán bộ giảng viên Khoa Địa lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã đăng ký tham gia công tác tập huấn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Theo đó Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 18/2 đến 21/2/2020 tại ĐHQGHN, với các nội dung chuyên đề sau:
+ Chuyên đề 1: Định hướng đổi mới đào tạo của ĐHQGHN đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0;
+ Chuyên đề 2. Kỹ năng dạy học kết hợp, lớp học đảo ngược trong môi trường trực tuyến; Xây dựng học liệu số;
+ Chuyên đề 3: Kỹ năng sử dụng thiết bị công nghệ, công cụ phần mềm để thiết kế bài giảng (các modul: Sử dụng thiết bị dạy học thông minh, sử dụng một số phần mềm hỗ trợ tương tác trong dạy học, triển khai sử dụng công cụ dạy học)
+ Chuyên đề 4: Kỹ năng phát triển đề thi và đánh giá bài luận bằng Rubric (các modul: Sử dụng câu hỏi tự luận trong kiểm tra đánh giá năng lực nhận thức, năng lực tư duy bậc cao và phức hợp; Tại sao lại là đánh giá trình diễn; Thiết kế Rubric đánh giá).

Phó Giám đốc ĐHQGHN PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải phát biểu khai mạc hội nghị