skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Hội nghị khoa học Trường ĐHKHTN

Hội nghị khoa học Trường ĐHKHTN

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Hàng năm, nhà trường là đơn vị đăng cai hoặc kết hợp với các viện nghiên cứu trong ngoài nước, các tổ chức hợp tác quốc tế để tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước ở các lĩnh vực khoa học khác nhau.
 
Năm 2021, Hội Nghị Khoa Học của Trường ĐHKHTN được tổ chức vào ngày 29/10. Với vị thế là một trong những đơn vị hàng đầu nghiên cứu và phát triển ứng dụng trong lĩnh vực Địa lý, Khoa Địa lý đã tham gia Hội Nghị Khoa Học của Trường ĐHKHTN với những bài trình bày có chất lượng cao và nội dung đa dạng. Tiểu ban Địa lý thuộc Hội Nghị Khoa Học của Trường ĐHKHTN đã thu hút được hơn 100 nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên từ các đơn vị và các chuyên ngành khác nhau. 

Thông tin về nội dung Hội Nghị và giấy mời được đính kèm: 
 
Dưới đây là một hình ảnh trong quá trình Hội Nghị Khoa Học Trường ĐHKHTN - Tiểu ban Địa lý được tổ chức: ------------------------------------------------------------------
Thông tin về HNKH được tổ chức qua Zoom Meetings: 
Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Tiểu ban: Địa lý – Quản lý đất đai
Thời gian: 08h00 – 12h00, Thứ 6 Ngày 29 tháng 10 năm 2021
Trực tuyến trên nền tảng Zoom
https://zoom.us/j/96951159318?pwd=NW1wYTBaR0d5ZW5oNVI0QzBTbUxEQT09
Meeting ID: 96951159318
Passcode: 899916