skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Học bổng Yamada 2019-2020

Học bổng Yamada 2019-2020

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản (gọi là học bổng Yamada) năm học 2019-2020 cho sinh viên như sau:
 1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong học kỳ 1, năm học 2019-2020;

- Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn-Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội, có hoàn cảnh khó khăn.

 1. Giá trị mỗi suất học bổng:200 USD/sinh viên
 2. Hồ sơ đăng ký học bổng

  - Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

  - Bảng điểm học kỳ 1, năm học 2019-2020 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

  - Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng;

  - Bản photo các chứng nhận về: Hoạt động Đoàn-Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội, hoàn cảnh khó khăn...(nếu có).

  Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Yamada, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

  Khoa Địa lý được giới thiệu 01 sinh viên nhận học bổng Yamada, hồ sơ nộp tại phòng 611T5 trước 16h ngày 15/6/2020.
  Chi tiết xem tại đây