skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Facebook chia sẻ cơ hội việc làm

Facebook chia sẻ cơ hội việc làm

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên, cựu sinh viên Khoa Địa lý tiếp cận thuận lợi với các cơ hội việc làm, xu hướng phát triển Địa lý, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan đến Địa thông tin, Khoa đã tạo group facebook. Mời các bạn truy cập vào group page:

https://www.facebook.com/groups/GEOGHUS.Opportunities/