skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Chăm sóc sức khỏe học đường

Chăm sóc sức khỏe học đường

Trong thời gian sắp tới Bệnh viện Đại học Quốc gia sẽ tiến hành các hoạt động trong chương trình "Chăm sóc Sức khỏe học đường". Các hoạt động được triển khai tới các trường bao gồm: Kiểm tra Vệ sinh học đường, Về sinh môi trường học tập và công cộng, Vệ sinh lao động.
Nhằm đảm bảo cho hoạt động được triển khai phù hợp và hiệu quả, kính mong Quý trường bố trí 01 cán bộ thuộc Phòng Hành chính - Quản trị Tham gia hỗ trợ vào các hoạt động của chương trình cụ thể như sau
cham soc suc khoe hoc duong.pdf